Galenus

Eflorescence

Eflorescence

Jedná se o obecný název popisující defekty na kůži (výkvětek). Obvykle se rozlišuje primární a sekundární eflorescence. K primární patří makula, papula, vezikula, bula, urtika a pustula. K sekundárním pak krusta, skvarma, eroze nebo exkoriace, eschara, ragáda a ulkus. Eflorescence mohou doprovázet mnohem závažnější onemocnění vnitřních orgánů.

Podobné a související pojmy

Makula Také macula. Skvrna. Kožní projev, který má velké množství příčin. Je plošný a svým vzhledem a barvou se zřetelně odlišuje od normálního okolí.
Papula Pupínek. Vyvýšený drobný útvar, obvykle tuhý, různé barvy a různého tvaru. Také jeho původ je rozmanitý.
Vezikula Puchýřek. Drobný dutý útvar na kůži nebo na sliznici vyplněný obvykle čirou tekutinou. Může vzniknout z rozmanitých příčin.
Bula Také bulla. Dutinka, puchýř. Může vzniknout například opakovaným drážděním kůže na stejném místě, v důsledku popálení nebo při určitých kožních onemocněních (např. kopřivka). Uvnitř je tekutina, může být čirá, bílá nebo i zelenkavá, také ve formě hnisu.
Urtika Také urtica. Pupen připomínající kopřivku.
Pustula Neštovička. Drobný kožní pupínek, který je vyplněn hnisem.
Krusta Strup, škraloup. Kožní útvar, který vzniká zaschnutím krve, hnisu apod.
Skvarma Šupina vytvářející se z odumřelé, odlupující se kůže.
Eroze Oděrka. Kožní poškození, které však zasahuje pouze do pokožky.
Exkoriace Oděrka. Kožní poškození zasahující jen do pokožky, ale hlubší, než v případě eroze.
Eschara Příškvar. Strup vzniklý v důsledku působení vyšší teploty.
Ragáda Trhlina. Poškození kůže vznikající obvykle v kožních rýhách. Bývá různě hluboké a příčinou je nejčastěji silné vysušení kůže.
Ulkus Také ulcus. Vřed. Obvykle je vyústěním jiného, závažnějšího onemocnění. Časté onemocnění i vnitřních orgánů a oka.

Související články

Ekzém

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.