Galenus

Ejakulace, sperma, semeno

Ejakulace

Jedná se o výron nebo výstřik semene (spermatu) v okamžiku vyvrcholení pohlavního styku u muže. Své sekrety vypuzují Cowperova žláza, prostata, chámovod a semenné váčky.

Zvláštním (nefyziologickým) stavem je výron semene při orgasmu do močového měchýře a nikoliv močovou trubicí ven (ejakulace retrográdní). Stav může být příčinou mužské infertility. Je způsoben např. operativními výkony v oblasti močového měchýře a prostaty, poruchou inervace svěračů (diabetická neuropatie, roztroušená skleróza, vliv některých léků aj.). Lze ji prokázat vyšetřením moči (spermaturie). Vlastní prožitek z pohlavního styku nemusí být narušen.

Podobné a související pojmy

Ejakulát Tekutina vystřikovaná z mužského pohlavního údu při orgasmu. Skládá se z výměšků prostaty a semenných váčků a obsahuje spermie.
Ejekce Vystříknutí, obvykle ve smyslu vypuzení krve ze srdeční komory při její systole.
Eiaculatio ante portas Předčasný výron semene, ale již při zahájení pohlavního styku.
Eiaculatio praecox Předčasný výron semene, k němuž dochází na samém počátku pohlavního styku, často ještě před zavedením pohlavního údu do pochvy.
Eiaculatio retarda Opožděný výron semene.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.