Galenus

Elektroencefalografie, EEG, aktivita mozku

Elektroencefalografie

Neurofyziologické vyšetření umožňující zaznamenávat elektrickou aktivitu z různých částí mozku. Elektrody se umisťují na povrch lebky. Snímá se v klidu či za různé (např. světelné) aktivace, může být součástí polygrafie. Užívá se k diagnostice epilepsie, spánkových poruch, nádorů, poruch vědomí vč. kómatu, traumat apod. Existuje několik rytmů (alfa, beta, delta a theta rytmus), které se liší frekvencí a související s aktivitou mozku.

Podobné a související pojmy

Polygrafie Simultánní záznam několika funkcí organismu (na tomto principu pracuje např. detektor lži).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.