Galenus

Eliminace, vyloučení

Eliminace

Vyloučení. Odstranění látek z organismu (včetně léků a jedů). Látky dobře rozpustné ve vodě se z těla vylučují zejména močí, látky rozpustné v tucích se vylučují stolicí (popř. v malém množství kožním mazem), eventuelně se jejich molekula v játrech přemění na molekulu více rozpustnou ve vodě. Těkavé látky se vylučují též dechem.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.