Galenus

Embolie, vmetení

Embolie

Vmetení, zaklínění pevného útvaru v krevních cévách s jejich následným ucpáním, které vede k náhlé ischemii příslušné oblasti (mozku, dolní končetiny aj.). Při vmetení embolu (pevný útvar) do plícního řečiště se jedná o plícní embolii. Masívní plícní embolie vede k akutnímu pravostrannému srdečnímu selhání s těžkou náhle vzniklou dušností, cyanózou, poklesem srdečního výdeje až šokovým stavem. Jedná se o jednu z příčin náhlé smrti. Menší plícní embolie se může projevit jako plícní infarkt. Nutná je podpora oběhu, oxygenoterapie, symptomatická léčba.

Vzduchová (plynová) embolie může vzniknout blokádou kapilár bublinkami plynu. Může vzniknout v důsledku nasátí vzduchu do žil, např. při operaci na krku či hlavě, při chybě při přetlakové transfuzi nebo v rámci kesonové nemoci.

Podobné a související pojmy

Embolizace Vznik embolie. Obvykle ve významu pohybu embolu z místa vzniku až do cévy, kterou ucpe.
Embolus Vmetek. Pevný útvar, který je nesen krevním řečištěm. Může způsobit komplikaci v závislosti na své poloze. Jde především o krevní sraženiny (tromby), které se nejčastěji tvoří v dolních končetinách a jsou zaneseny krevním proudem do plic (embolizace). Vzácným, ale komplikovaným případem je embolus z plodové vody, který vzniká zanesením plodové vody do krevního oběhu matky většinou během porodu nebo krátce po něm.
Ischemie Místní nedokrvení tkáně nebo orgánu, které vede až k jejich poškození případně k odumření.
Cyanóza Namodralé zbarvení kůže a sliznic, které je důsledkem vyššího obsahu neokysličeného hemoglobinu v krvi.
Oxygenoterapie Léčba kyslíkem (správněji vzduchem s mírně zvýšeným obsahem kyslíku).
Symptomatická léčba Léčba, která je zaměřena na projevy nemoci, nikoliv na její příčinu.

Související články

Náhlý tepenný uzávěr

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.