Galenus

Endokrinní systém

Endokrinní systém

Systém žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů. Složitá soustava navzájem funkčně (a částečně i hierarchicky) propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. V současném pojetí se do endokrinního systému zahrnují kromě klasických endokrinních žláz i další orgány (např. mozek) a roztroušené buňky. Endokrinní systém je výrazně svázán i s dalšími systémy, zejména s nervovým a imunitním.

Podobné a související pojmy

Endokrinní žláza Žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Nejdůležitější žlázy jsou hypotalamus a hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska (paratyreoidea), nadledviny, pohlavní žlázy (vaječníky, varlata), Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní.
Endokrinologie Lékařský obor zabývající se studiem žláz s vnitřní sekrecí, jejich produkty (hormony) a diagnózou i léčbou jejich poruch.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.