Galenus

Endometritida

Endometritida

Zánět sliznice děložní. Rozlišuje se zánět děložního hrdla (cervicitida) a děložního těla. Nejčastěji je endometritida způsobena bakteriemi včetně možné infekce kapavkou. K zánětu dochází většinou šířením z jiné části pohlavního ústrojí (zejména z pochvy) nebo po některých chirurgických zákrocích, potratu nebo porodu. Bývá přítomen výtok (fluor genitalis), bolesti, poruchy menstruačního cyklu, zvýšená teplota, sexuální obtíže (např. algopareunie). Zánět se léčí dostatečným množstvím antibiotik, aby se zabránilo rozšíření zánětu do vejcovodů a vaječníků s možným vznikem neplodnosti (endometrium).

Podobné a související pojmy

Endometrióza Výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech (např. ve střevě). Sliznice v těchto cystičkách prodělává stejný cyklus, jako je menstruační cyklus v děloze a způsobuje tak ženě obtíže, které jsou typicky vázány na její cyklus.
Endometrium Slizniční vrstva dělohy. Prodělává výrazné cyklické změny, které souvisejí s tvorbou hormonů ve vaječnících a projevují se jako menstruační cyklus.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.