Galenus

Fibrilace komor, fibrilace

Fibrilace komor

Míhání komor. Závažná srdeční arytmie charakterizovaná chaotickou elektrickou aktivitou. Srdeční komory nevykonávají žádné efektivní kontrakce a srdeční výdej je prakticky nulový. Důsledkem je ztráta vědomí, není hmatný puls, pacient nedýchá. Z pohledu krevního oběhu se jedná o jeho zástavu s projevy klinické smrti.

Stav vzniká v časných fázích infarktu myokardu, po úrazu elektrickým proudem, u některých vrozených poruch týkajících se transportu iontů. Vlastnímu vzniku komorové fibrilace někdy předchází častější komorové extrasystoly a komorová tachykardie.

Léčba je v podstatě resuscitací (masáž srdce, umělé dýchání) a musí být zahájena okamžitě. Další léčba spočívá v podávání antiarytmik, někdy je třeba implantovat defibrilátor. Při včasně zahájené resuscitaci je prognóza obvykle dobrá, naopak fibrilace související s těžkým srdečním selháním je obvykle špatná a souvisí s pokročilostí srdečního onemocnění.

Podobné a související pojmy

Extrasystola Předčasný, mimořádný srdeční stah, který vzniká mimo místo, odkud je za normálních okolností srdeční činnost řízena.
Tachykardie Zrychlení srdeční frekvence nad 90 za minutu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.