Galenus

Fibrilace síní, míhání

Fibrilace síní

Míhání síní. Relativně častá arytmie s chaotickou elektrickou aktivitou v síních projevující se na EKG drobnými vlnkami o frekvenci až 300 za minutu. Převod na komory je zcela nepravidelný, z čehož vyplývá naprostá nepravidelnost srdečního pulzu a s ohledem na nestejné naplnění komor i rozdílný tepový objem, který může mít za následek až pulsový deficit. V síních se častěji tvoří tromby s rizikem embolizace.

Podobné a související pojmy

Tromb Sraženina krve.
Embolizace Vznik embolie, pevného útvaru (vmetku), který je nesen krevním řečištěm.
Hemodynamika Sledování průběhu proudění krve cévami a srdcem, tlaků krve v různých částech těla a činnosti srdce jako pumpy.

Související články

Míhání síní

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.