Galenus

Fistula, kanálek

Fistula

Píštěl. Abnormální kanálek tvořící komunikaci mezi dutinou a jejím povrchem. Dutinou může být patologický útvar (např. absces) nebo dutý orgán (např. střevo, močový měchýř, céva). Fistula vzniká nejčastěji jako následek zánětu, nádoru nebo úrazu. Odchází skrz ni hnis či jiný obsah dutiny (stolice, moč), který může poškozovat jiné orgány a přispívat k šíření zánětu. Fistuly mezi cévami mohou porušit průtok krve příslušnou oblastí a při větším rozsahu mají i celkové důsledky na srdeční činnost.

Podobné a související pojmy

Fistulektomie Chirurgické naříznutí píštěle.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.