Galenus

Fosfofruktokináza, PFK-1

Fosfofruktokináza

Významný enzym procesu glykolýzy. Zajišťuje další fosforylaci za vzniku fruktóza-1,6-bisfosfátu. Jedná se o enzym, který je inducibilní a hlavně allostericky inhibovaný vyšší koncentrací ATP a také citrátem. Tento enzym je významným regulačním prvkem procesu glykolýzy. Na obrázku je znázorněn třetí krok glykolýzy.

Glykolýza - krok 3

V souvislosti s glykolýzou se často používá zkrácený název kináza, toto označení má ale obecnější význam.

Podobné a související pojmy

Allosterický Charakterizovaný odlišným prostorovým uspořádáním. Allosterickým mechanismem dochází ke změně aktivity některých enzymů.

Související články

Glykolýza - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.