Galenus

Fosfoglukosaizomeráza, fosfoglukózaizomeráza

Fosfoglukosaizomeráza

Významný enzym procesu glykolýzy. Zajišťuje přeměnu aldosy na ketosu za vzniku fruktóza-6-fosfátu. Jedná se o enzym, který má vyhraněnou substrátovou specifitu, působí pouze na α-anomer glukózy. Nachází se v cytoplazmě buňky. Obrázek znázorňuje druhý krok glykolýzy a také devátý krok glukoneogeneze.

Glykolýza - krok 2

Někdy se jako synonymum používá označení fosfohexosaizomeráza, toto označení má ale obecnější význam.

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.