Galenus

Fosfoglycerátkináza, 3-fosfoglycerátkináza

Fosfoglycerátkináza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy a glukoneogeneze. Zajišťuje přenos acylfosfátové skupiny na ADP (resp. z ATP na karboxyl). Reakce je typickým příkladem fosforylace na substrátové úrovni. Obrázek znázorňuje šestý krok glykolýzy a také čtvrtý krok glukoneogeneze.

Glykolýza - krok 6

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.