Galenus

Fosfoglycerátmutáza, fosfoglyceromutáza

Fosfoglycerátmutáza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy a glukoneogeneze. Zajišťuje přenos fosfátové skupiny ze třetího uhlíku fosfoglycerátu na druhý uhlík (resp. naopak). Obrázek znázorňuje sedmý krok glykolýzy a také třetí krok glukoneogeneze.

Glykolýza - krok 7

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.