Galenus

Fotodermatóza

Fotodermatóza

Jedná se o kožní onemocnění, jehož příčinou je zvýšená citlivost kožních buněk na sluneční záření. Často je důležitá součinnost dalších látek, které citlivost kůže na sluneční záření zvyšují (fotosenzibilizující látky). Projevuje se především tvorbou kopřivky, zarudnutím, tvorbou puchýřků aj.

Pokud kůže reaguje na sluneční záření vznikem dermatózy až při spolupůsobení dalších látek, mluví se o fotodynamické fotodermatóze. Jedná se o zvláštní typy fotodermatózy vyvolané slunečním zářením, na které kůže reaguje v důsledku nahromadění látky nebo látek, které mohou energii záření přeměňovat a tím následně kůži poškodit. Pokud látka vzniká přímo v těle, jedná se o endogenní fotodynamickou fotodermatózu a příkladem je kožní porfyrie. O exogenní formě se mluví v případě, kdy se příslušná látka dostane do kontaktu s kůži například potřísněním a následně se výrazně zvýší citlivost kůže na sluneční záření.

Podobné a související pojmy

Fotodermatitis toxica Druh exogenní fotodermatózy vyvolané například působením dehtu nebo rostlinných kumarinů na kůži v kombinaci se slunečním zářením.

Související články

Fotodermatózy

Lupénka

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.