Galenus

GAP dehydrogenáza, glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza

GAP dehydrogenáza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy a glukoneogeneze. Zajišťuje přenos fosfátu na karboxyl za vzniku acylfosfátu s vysokým potenciálem pro přenos vzniklé fosfátové skupiny. Jedná se o enzym, který využívá jako koenzym NAD+. Vznik 1,3-bisfosfoglycerátu je typickým příkladem spřažení dvou reakcí (exergonické a endergonické) katalyzované jedním enzymem. Obrázek znázorňuje pátý krok glykolýzy a také pátý krok glukoneogeneze.

Glykolýza - krok 5

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.