Galenus

Akutní gastritida, korozivní gastritida, chronická gastritida

Gastritida

Zánět žaludku. Akutní gastritida vzniká nejčastěji jako důsledek dietní chyby nebo jako doprovodný jev infekce. Obvykle bývá doprovázena i střevními potížemi (gastroenteritida). Projevuje se nevolností, zvracením a průjmy.

V případě chronické gastritidy nebývají projevy onemocnění typické a může probíhat i bezpříznakově. Rozlišují se tři typy chronické gastritidy. Typ A bývá spojován s achlorhydrií a někdy i s perniciózní anémií, jedná se o autoimunitní onemocnění a uvádí se i zvýšené riziko vzniku nádoru. Typ B vzniká v 80 % případů v souvislosti s infekcí Helicobacter (dříve Campylobacter) pyroli, u zbývajících 20 % není vyvolávající příčina doposud objasněna. Typ C vzniká jako důsledek působení chemikálií, radiace, jiných baktérií apod.).

Podobné a související pojmy

Gastrinom Nádor produkující peptidový hormon gastrin, který stimuluje produkci žaludeční šťávy.
Gastroenteritida Akutní zánět žaludku a střeva způsobený alimentární infekcí (po pozření infikovaného jídla).
Achlorhydrie Nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě.
Perniciózní anémie Anémie z nedostatku vitamínu B12.

Související články

Zánět žaludku

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.