Galenus

Gastrointestinální hormony, gastrin, sekretin, enterohormony, somatostatin, motilin

Gastrointestinální hormony

Hormony vznikající v trávicím ústrojí, zejména ve sliznici žaludku a střeva a zpětnovazebně ovlivňující jeho činnost. Mezi gastrointestinální hormony patří především gastrin, sekretin, cholecystokinin, VIP, GIP, enteroglukagon, GLP-1, somatostatin, motilin apod. Některé z těchto hormonů ovlivňují i funkce v jiných částech těla (ovlivňují i jiné systémy, než jen trávicí procesy). Působí například jako neurotransmitery.

Podobné a související pojmy

Gastrointestinální Týkající se žaludku a střev, především ve významu trávicí (ústrojí, příznaky, procesy apod.)
Enterohormony Někdy se používá ve stejném významu, jako gastrointestinální hormony. Jedná se o hormony produkované střevní sliznicí eventuelně v trávicím ústrojí a ovlivňující například jeho motilitu, sekreci nebo cirkulaci.
Neurotransmitery Nervové přenašeče. Jedná se o chemické sloučeniny vylučované z nervového zakončení na synapsi. Slouží k přenosu signálu (impulsu) z jedné buňky na druhou.

Související články

Inzulin - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.