Galenus

Gestóza, toxikóza, těhotenství

Gestóza

Onemocnění vázané na těhotenství (těhotenská toxikóza), vzniká v jeho průběhu a po jeho ukončení obvykle ustupuje. Podle doby výskytu v těhotenství se gestózy dělí na rané a pozdní. K raným gestózám (v první polovině těhotenství) patří především nadměrné slinění (ptyalismus) a těhotenské zvracení. Jeho lehčí forma se označuje vomitus matutinus, těžší forma hyperemenis gravidarum nebo maligna. K pozdním gestózám patří zejména EPH gestóza (eklampsie).

Podobné a související pojmy

EPH gestóza Gestóza charakterizovaná edémy (otoky), přítomností bílkoviny v moči a vysokým krevním tlakem.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.