Galenus

Glutámová kyselina, glu

Kyselina glutámová

Jedná se o monoaminodikarboxylovou kyselinu, která obsahuje ve svém postranním řetězci další kyselou skupinu snadno odštěpující proton. Odštěpením protonu vzniká další negativní náboj, který uděluje peptidickým řetězcům a bílkovinám důležité elektrochemické vlastnosti. Kyselina glutámová je schopna vázat amonné ionty (čpavek) a významně se tak podílí na mechanismu jejich likvidace v těle. V těle se jako kyselina prakticky nevyskytuje, je téměř vždy přítomna ve formě soli nazývané glutamát. Chemicky se zařazuje mezi kyselé aminokyseliny.

Glutámová kyselina

Na rozdíl od kyseliny asparágové je molekula kyseliny glutámové již tak dlouhá, že umožňuje ohyb a dostatečné přiblížení aminové skupiny na α uhlíku a γ karboxylové skupiny. Dochází ke vzniku intramolekulárního amidu za současné tvorby cyklické sloučeniny (pyroglutámová kyselina, pyrrolidon-α-karboxylová kyselina). Kyselina pyroglutámová někdy tvoří N-koncovou aminokyselinu peptidových řetězců.

Podobné a související pojmy

Glutamin Amid kyseliny glutámové. Významná sloučenina v procesu likvidace amonných iontů (čpavku) v těle.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.