Galenus

Glycin, gly

Glycin

Také nazývaný glykokol je nejjednodušší aminokyselinou a je jedinou, která nemá asymetrický uhlík. Vyskytuje se hojně ve skleroproteinech. Díky tomu, že se jedná o malou molekulu, má jeho začlenění do peptidických a bílkovinných řetězců význam z hlediska zaujímání prostorové struktury. Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s nepolárním vedlejším řetězcem.

Glycin

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.