Galenus

Hematom

Hematom

Rozsáhlý uzavřený krevní výron hlubších tkáních (podkoží , svaly) spojený s otokem. K příčinám patří zejména úrazy a krvácivé poruchy. (koncovka –om v tomto případě neoznačuje nádor, ale zduření). Při poškození měkkých tkání a kosti očnice nebo při pomalém vývoji u zlomeniny lebeční spodiny v místě střední nebo přední jámy se jedná o brýlový (cirkumorbitální) hematom.

Epidurální hematom je krevní výron mezi lebku a tvrdou plenu mozkovou. Jedná se o závažnou komplikaci úrazu hlavy. Po prvotním bezvědomí dojde k dočasnému zlepšení (jasný interval), které je po několika hodinách vystřídáno dalším hlubokým bezvědomím s poruchami vegetativních funkcí (dýchání a oběhu). Velmi závažný stav, který může rychle vést k smrti, není-li co nejdříve stanovena diagnóza (obvykle CT) a provedeno vypuštění hematomu (trepanace).

Při výronu mezi tvrdou plenu mozkovou a mozkový obal (arachnoidea) se jedná o hematom subdurální. Může se projevit s poměrně dlouhou latencí, přičemž prvotní úraz nemusel být nijak silný a postižený na něj dokonce již mohl i zapomenout. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, četné neurologické příznaky a v těžších případech až bezvědomí a smrt.

Podobné a související pojmy

Hematomyelie Akutní krvácení do míšní tkáně, nejčastěji v důsledku traumatu (úder stalčeného vzduchu, autonehody, pády z výšek aj.). Hematomyelie často končí letálně, v ostatních případech klinický obraz odpovídá míšnímu šoku, obvykle je součástí polytraumatu.
Arachnoidea Pavoučnice. Prostřední z mozkových (a míšních) plen.
Latence Doba mezi podnětem a zjevným projevem. Většinou doba mezi vznikem poruchy a objevením se prvních příznaků.
Latentní Skrytý, bezpříznakový. Některé nemoci mají na svém počátku bezpříznakové období, během něhož však jejich rozvoj pokračuje.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.