Galenus

Hematurie

Hematurie

Přítomnost krve v moči. Příčinou jsou nemoci ledvin (glomerulární hematurie), močových cest (záněty, poranění, nádory), krvácivé poruchy. Někdy je patrná i pouhým okem jako načervenalé zbarvení moči (makroskopická hematurie), jindy jen při mikroskopickém vyšetření moči (mikroskopická hematurie). Z glomerulárních příčin může jít např. o akutní, rychle progredující či chronickou glomerulonefritidu. Ne zcela vzácná je hematurie artificiální.

Podobné a související pojmy

Erytrocyturie Přítomnost červených krvinek v moči. Erytrocyty se mohou do krve dostávat v glomerulech (glomerulární erytrocyturie) nebo ve vývodných močových cestách. Při mikroskopickém hodnocení (fázový mikroskop) močového sedimentu lze původ odlišit na základě deformace krvinek (krvinky glomerulárního původu jsou deformované). Pro glomerulární původ erytrocytů rovněž svědčí nález erytrocytárních válců v močovém sedimentu.
Hemoglobinurie Přítomnost hemoglobinu v moči v důsledku nadměrné hemolýzy (a následné hemoglobinemie); ta může být jednorázová (potransfuzní reakce) nebo může být projevem hemolytické anémie (paroxysmální noční hemoglobinurie, chladová hemoglobinurie).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.