Galenus

Hepatitida, hepatitis

Hepatitida

Jedná se o zánět jater, který může být vyvolaný mikroorganismy, může vzniknout jako důsledek jiného onemocnění (některé krevní nemoci, sarkoidóza apod.) a také může vzniknout i účinkem toxických látek (alkohol, některé léky, rostlinné a houbové toxiny apod.).

Nejčastěji se ovšem pod pojmem hepatitida uvádí virová hepatitida způsobená viry, které se do těla dostávají především trávicím ústrojím (znečištěná strava, špinavé ruce) a napadají játra. Jedná se o infekční žloutenku (hepatitida A) a vyvolávacím virem je virus HAV. Inkubační doba je 2 až 7 týdnů. Nemoc obvykle nepřechází do chronického stádia.

Hepatitida B je vyvolávána virem HBV, který se do těla dostává krví, pohlavním stykem a možný je rovněž i přenos viru z matky na plod během těhotenství. Inkubace je 6 týdnů až půl roku. Proti viru A i B je možné očkování. V případě hepatitidy C je přenos a mechanismus infekce podobný typu B, mnohem častěji však přechází do chronického stádia. Je vyvolávána virem HCV, tento typ je nebezpečný v tom, že se hepatitida může rozvinout až do cirhózy a karcinomu jater.

Jsou známy další formy. Hepatitida D, která je vyvolána virem delta a pokud je tato forma diagnostikována, vždy ji doprovází hepatitida typu B. Hepatitida E je obdobná typu A, vzniká stejnou cestou a vyskytuje se především v rozvojových zemích. V odborné literatuře jsou popsány i formy hepatitidy F a G.

Klasickými projevy je pobolívání v pravém podžebří, objevují se občasné trávicí potíže, chřipkové příznaky, mohou se objevit kloubní obtíže eventuelně kožní příznaky. Většinou se jedná o potíže spojené s funkcí imunitního systému. Je nutný klid, jaterní dieta, používání doplňků stravy pro posílení organismu (komplexy vitamínů a minerálů), podávají se hepatoprotektiva.

Alkoholická hepatitida je způsobená nadměrnou konzumací alkoholu, dochází k poškození jaterního parenchymu a ztučnění jater. Další rozvoj této formy hepatitidy silně závisí na pokračující konzumaci nebo úplné abstinenci alkoholu.

V případě autoimunitní hepatitidy (někdy se označuje také jako hepatitida hypergamaglobulinemická) se na rozvoji onemocnění podílí autoimunitní mechanismy a často je chronická. Častěji se vyskytuje u mladších žen.

Podobné a související pojmy

Sarkoidóza Multisystémové onemocnění nejasného původu, předpokládají se imunologické odezvy na dosud neznámý antigen nebo více antigenů. Jedná se o granulomatózní onemocnění.
Hepatocelulární karcinom HCC, zhoubný nádor jater. Vzniká většinou na základě rozvinuté cirhózy, příčinou mohou být i viry hepatitidy B a C.
Hepatoprotektiva Také hepatika. Léky zlepšující jaterní funkce, příznivě ovlivňují metabolismus jaterních buněk, stabilizují jejich membrány a celkově působí ochranným efektem na tyto buňky.

Související články

Alkoholické poškození jater

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.