Galenus

Hexokináza, glukokináza

Hexokináza

Významný enzym procesu glykolýzy. Zajišťuje fosforylaci glukózy vstřebané do buňky za vzniku glukóza-6-fosfátu. Jedná se o enzym, který nemá vyhraněnou substrátovou specifitu, je tedy schopen fosforylovat i jiné hexózy (i když s nižší rychlostí). Je allostericky inhibován vyšší koncentrací glukóza-6-fosfátu. Obrázek znázorňuje první krok glykolýzy.

Glykolýza - krok 1

Velice podobný účinek na glukózu vykazuje specifická jaterní glukokináza. Aktivita tohoto enzymu je však inducibilní, je tedy závislá na koncentraci glukózy v krvi.

Podobné a související pojmy

Allosterický Charakterizovaný odlišným prostorovým uspořádáním. Allosterickým mechanismem dochází ke změně aktivity některých enzymů.

Související články

Glykolýza - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.