Galenus

Histidin, his

Histidin

Jedná se o heterocyklickou aromatickou aminokyselinu, která v postranním řetězci obsahuje imidazol. Imidazolová struktura je jen slabě bazická, a proto může vystupovat jako donor i akceptor protonů (chová se jako kyselina i jako zásada podle pH roztoku). Této vlastnosti histidinu je v hojné míře využíváno v aktivních centrech celé řady enzymů. Chemicky se zařazuje mezi bazické aminokyseliny.

Histidin

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.