Galenus

Hydrolázy

Hydrolázy

Enzymy katalyzující hydrolýzu esteru, éteru, peptidu, glykosylu, anhydridu kyselin, C-C nebo vazeb P-N. Hydrolázy katalyzují reakce hydrolýzy (ale i syntézy) složitých organických molekul za přímé účasti vody.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 3.1 - Enzymy působící na esterové vazby. Příkladem je EC 3.1.1.8 Acylcholin-acylhydroláza, známá pod triviálním názvem pseudocholinesteráza.

Hydrolýza acylcholinu

Podtřída 3.2 - Enzymy působící na glykosylové sloučeniny. Příkladem je EC 3.2.1.23 β-D-galaktosid-galaktohydroláza, známá pod triviálním názvem β-galaktosidáza.

Hydrolýza galaktosidu

Podtřída 3.4 - Enzymy působící na peptidovou vazbu. Klasické názvy jako je pepsin, rennin, trypsin, chymotrypsin a řada dalších se používají nadále, zejména proto, že systematické názvosloví je u těchto i laickou veřejností hodně používaných názvů hodně nepraktické.

V následujícím přehledu jsou uvedené některé důležité hydrolytické enzymy účastnící se procesu trávení potravy, zejména pak některé jejich triviální názvy (jsou stále všeobecně používané).

Mezi enzymy hydrolyzující tuky patří především EC 3.1.1.3 triacylglycerollipáza, známá pod triviálním názvem lipáza. Syntetizuje se v pankreasu a žaludeční sliznici.

Mezi enzymy štěpící sacharidy jsou to hlavně EC 3.2.1.1 α-1,4-glukanhydroláza, známá pod triviálním názvem α-amyláza. Syntetizuje se v pankreasu, v menší míře také v horních partiích tenkého střeva.

EC 3.2.1.10 oligo-1-γ-6-glykosidáza, známá pod triviálním názvem isomaltáza. Syntetizuje se ve střevní sliznici.

EC 3.2.1.20 α-D-glukosidáza, známá pod triviálním názvem maltáza. Syntetizuje se ve střevní sliznici.

EC 3.2.1.23 β-D-galaktosidáza, známá pod triviálním názvem laktáza. Syntetizuje se ve střevní sliznici.

EC 3.2.1.26 β-D-fruktofuranosidáza, známá pod triviálním názvem sacharáza. Syntetizuje se ve střevní sliznici.

Mezi enzymy štěpící proteiny patří zejména endopeptidázy EC 3.4.23.1 pepsin A, tohoto enzymu se týká hojně užívané označení pepsin. Je syntetizovaný v žaludeční sliznici.

EC 3.4.23.2 pepsin B syntetizovaný také v žaludeční sliznici.

EC 3.4.23.3 pepsin C, známý pod triviálním názvem gastriksin. Syntetizuje se v žaludeční sliznici.

EC 3.4.21.4 trypsin, syntetizovaný v pankreatu.

EC 3.4.21.11 elatáza, známá pod triviálním názvem pankreaspeptidáza. Syntetizuje se v pankreasu.

EC 3.4.21.9 enteropeptidáza, známá pod triviálním názvem enterokináza. Syntetizuje se ve střevní sliznici.

Dále do této skupiny patří exopeptidázy EC 3.4.11.1 leucinaminopeptidáza syntetizovaná ve střevní sliznici.

EC 3.4.12.2 karboxypeptidáza A syntetizovaná v pankreasu. Dále pak EC 3.4.12.3 karboxypeptidáza B také syntetizovaná v pankreasu.

Také sem patří dipeptidázy a tripeptidázy, jako např. EC 3.4.11.4 tripeptidaminopeptidáza, EC 3.4.13.1 glycylglycindipeptidáza, EC 3.4.13.8 prolyldipeptidáza a EC 3.4.13.9 prolindipeptidáza. Všechny jsou syntetizované ve střevní sliznici.

Podobné a související pojmy

Trávicí enzymy Obecnější označení enzymů, které se často nesprávně zaměňuje s označením hydrolytické enzymy nebo hydrolázy. Trávicí enzymy zahrnují širší spektrum enzymů, ne jen ze třetí třídy.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.