Galenus

Hypertenze, vysoký krevní tlak

Hypertenze

Vysoký krevní tlak. Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální (hypertenzní nemoc). Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa. Pouze v malém počtu případů je vysoký krevní tlak způsoben jinou chorobou zejména onemocněním ledvin nebo nadledvin, popř. aorty. Levá srdeční komora musí čerpat krev proti vysokému tlaku, což vede k jejímu přetěžování, hypertrofii a postupnému poškozování. Zpočátku se ani vysoký krevní tlak nemusí významněji projevovat, později se však mohou dostavit závažné komplikace (srdeční selhání, urychlení aterosklerózy, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a postižení ledvin). Je nutná léčba vysokého tlaku a pravidelné lékařské kontroly. Dalším důležitým předpokladem je dodržování životosprávy (úprava hmotnosti, odstranění stresů, podstatné omezení soli v potravě, dostatek aktivního odpočinku, vyloučení kouření).

U hypertenze nitrolební (intrakraniální) dochází ke zvýšení nitrolebního tlaku v důsledku mozkového krvácení nebo nádoru (mozkového edému). Projevuje se bolestmi hlavy, zvracením, změnami na sítnici oka, vzestupem tlaku krve a zpomalením srdeční frekvence, v těžkých případech poruchami vědomí a vitálních funkcí (dechu, krevního oběhu).

Podobné a související pojmy

Hypertenzní krize Stav charakterizovaný výrazným vzestupem krevního tlaku při arteriální hypertenzi (diastolický tlak přesahuje 17,3 kPa, tj. 130 mm Hg). Hypertenzní krize je často provázena mozkovými příznaky až charakteru encefalopatie (bolest hlavy, zmatenost, nevolnost, zvracení, někdy i křečemi aj.) s nebezpečím vzniku mozkového krvácení a poškozením dalších orgánů (srdeční či renální selhání aj.). Jde o život ohrožující stav, který vyžaduje intenzívní nemocniční léčbu.
Hypertonus Zvýšené napětí, zejména svalů. Užívá se jak pro kosterní svaly, tak pro hladké svalstvo dutých orgánů.

Související články

Vysoký krevní tlak

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.