Galenus

Hypoxemie, nedostatek kyslíku

Hypoxemie

Nedostatek kyslíku v krvi jako důsledek nízkého parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi. Vzniká jako následek těžšího onemocnění respiračního systému (např. astma, fibróza, těžká pneumonie, obstrukce horních dýchacích cest), plícního edému (kardiálního i nekardiálního) nebo onemocnění srdce (např. některé vrozené srdeční vady s pravolevým zkratem, levostranné selhání). Hypoxemie vzniká i při dýchání vzduchu s nízkým atmosférickým tlakem zejména při pobytu ve vysokých nadmořských výškách nebo s nízkým obsahem kyslíku. Déletrvající hypoxemie stimuluje tvorbu erytropoetinu, tím se zvyšuje tvorba červených krvinek, dochází k polyglobulii, tato přispívá k cyanóze a v konečném důsledku se může zhoršit krevní oběh.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.