Galenus

Hypoxie, nedostatek kyslíku

Hypoxie

Nedostatek kyslíku v buňkách, tkáních, orgánech nebo v celém organismu. Z hlediska posuzování je důležitý parciální tlak kyslíku v arteriální a venózní krvi a jejich rozdíl (arteriovenózní diference) informující o využití kyslíku. Hypoxie výrazně narušuje látkovou výměnu a zisk energie a vede k těžkému poškození orgánů a jejich funkcí. Metabolismus má anaerobní ráz, dochází k nadměrné tvorbě laktátu a laktátové acidóze, snižuje se efektivita orgánu nebo tkáně. Nejcitlivější je mozek.

Rozeznávají se 4 typy závislé na příčině. Hypoxická hypoxie vzniká v důsledku nízkého parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi (hypoxemie). Anemická hypoxie (transportní) je vyvolána v důsledku anémie, methemoglonemii a otravě CO. Cirkulační (ischemická) hypoxie je v důsledku ischemizace tkání z celkových nebo lokálních příčin a histologická hypoxie vzniká při poruše využití kyslíku tkáněmi, např. při blokování dýchacího řetězce (např. kyanidy).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.