Galenus

Imunodeficience

Imunodeficience

Porucha imunitního systému projevující se sníženou odolností proti infekci a někdy též větším výskytem nádorů. Může postihovat různé složky obranné reakce – imunitu nespecifickou i specifickou. Podle typu postižení bývají typické příznaky (infekce). Ěké infekce jsou vzácné, často vrozené, lehčí formy naopak poměrně časté a upozorní na ně zejména opakované infekce, eventuelně alergie.

Příčinou bývají vrozené nemoci nebo následek některých závažnějších celkových onemocnění (jater, ledvin, zhoubných bujení aj.) či jejich léčby (chemoterapie, radioterapie, AIDS. Antibiotika jsou často nutná k léčbě infekce, neřeší však problém imunodeficience.

Podobné a související pojmy

Imunodepresivní Snižující imunitu. Imunodepresivní účinky mají některé léky, řada faktorů zevního prostředí i dlouhodobý nebo nadměrný stres.
Imunogenní Schopný navodit imunitní reakci, vznik protilátek aj.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.