Galenus

Infarkt

Infarkt

Odumření (nekróza) tkáně, které vzniká uzávěrem přívodné tepny zásobující danou část orgánu krví. Uzávěr bývá způsoben nejčastěji aterosklerózou, embolií nebo trombózou. Nedokrvení (ischemie) poškozuje tkáň a může vést k jejímu odumření z nedostatku kyslíku a živin a z hromadění zplodin látkové přeměny.

Podobné a související pojmy

Infarzace Vznik infarktu. Hemoragická infarzace je ohraničené masívní nahromadění krve (venostáza, hyperemie) v orgánu či jeho části v důsledku úplné zástavy žilního odtoku krve při alespoň částečném zachování přítoku krve tepnami.

Související články

Infarkt jako důsledek stresu

Infarkt a jeho příčiny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.