Galenus

Infekce

Infekce

Jedná se o proniknutí choroboplodných zárodků (bakterie, plísně, viry, ricketsie, chlamydie) do organismu. Po určité době se objeví příznaky onemocnění typické pro danou nákazu a související také s poruchou orgánu, který daný patogen napadá. Nakažený jedinec se může stát zdrojem rozšiřování nákazy na další jedince (choroboplodné zárodky vylučuje sekrety a exkrementy). Organismus spouští obranné reakce na imunitním základu, při úspěšně zvládnuté infekci se může dosáhnout celoživotní nebo dočasné imunity. Pro potlačení infekce se používají různé léky (antibiotika, antivirotika, antimykotika), jejichž hlavním úkolem je bránit rozmnožování patogenního mikroorganismu a tím „získat“ čas pro plnohodnotnou aktivaci imunitního systému a konečné zvládnutí infekce.

Podobné a související pojmy

Infekční Nakažlivý, přenosný. Původcem infekční choroby je mikroorganismus, který se může do těla dostávat vdechnutím, kontaktem, požitím, tělními tekutinami nebo infikováním otevřené rány při poranění.
Inkubační doba Doba mezi vniknutím patogenního mikroorganismu do těla a projevem onemocnění. Dlouhá inkubační doba je nebezpečná, protože může být příčinou rozšiřování infekce.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.