Galenus

Inhibitor, inhibice

Inhibitor

Za inhibitor lze považovat látku, která vykazuje určité chemické (případně i fyzikální) vlastnosti umožňující nějakým způsobem regulovat metabolické pochody, a to ve smyslu zpomalení nebo zastavení. V počátcích se v biochemii považovaly za inhibitory pouze látky přirozeně se vyskytující v buňce, postupem času se však označení rozšířilo i na „nefyziologické“ sloučeniny, které jsou schopné analogickými mechanismy ovlivňovat enzymatickou aktivitu.

Obvykle se rozlišují 2 základní skupiny inhibitorů - kompetitivní a nekompetitivní. Jejich rozlišení spočívá ve schopnosti odstranit inhibiční účinek zvýšenou koncentrací substrátu.

Podobné a související pojmy

Kompetitivní inhibitor Synonymum pro konkurenční inhibitor.
Nekompetitivní inhibitor Synonymum pro nekonkurenční inhibitor.
Inhibice Zabránění, překážka, útlum případně zadržování.

Související články

Regulace enzymové aktivity - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.