Galenus

inulin

Inulin

Inulin patří do skupiny přírodních lineárních polymerů s nízkým výskytem větvení řetězců. Je polymerem D-fruktózy spojené vazbou β-(2→1). Inulin není jedna látka, ale směs oligomerů a polymerů obsahujících převážně 2 až 60, ale i více monomerních jednotek. Hydrolýzou inulinu enteroglykosidázami vznikají lineární oligomery složené z jedné molekuly glukózy, ke které jsou vázány β-(2→1) fruktooligosacharidy prostřednictvím vazby (typu α1→β2) jako u sacharózy. Označují se GFn, kde n je počet molekul fruktózy v řetězci.  Inulin tedy patří do skupiny fruktooligosacharidů, dříve označované také jako oligofruktany.

Inulin se řadí mezi rozpustnou fermentovatelnou vlákninu, neboť je odolná k hydrolýze enzymy trávicího traktu, v neporušené formě se dostává do tlustého střeva a má schopnost ovlivňovat některé gastrointestinální funkce. Oddaluje vyprazdňování žaludku, zpomaluje nebo snižuje absorpci glukózy, snižuje intraluminární pH, působí na změnu složení mikroflóry v tračníku, je hypocholesterolemická a má vliv na zbytnění střevní mukózy.

Inulin plní funkci prebiotickou. Příznivý vliv inulinu na složení mikroflóry tlustého střeva je důsledkem selektivní podpory růstu žádoucích bifidobaktérií a laktobacilů, čímž se znevýhodňují potenciálně patogenní bakterie, především klostrídia. Významná je i funkce inulinu jako rozpustné vlákniny, protože zvětšuje objem stolice tím, že váže značné množství vody, bobtná a má tendenci tvořit vazké tj. rosolovité (viskózní) roztoky, a tak snižuje výskyt zácpy.

Inulin je v teplé vodě dobře rozpustný, roztok vykazuje přibližně 50%ní sladivost ve srovnání se stejně koncentrovaným roztokem sacharózy. Tento škrob je tedy na rozdíl od bramborového nebo pšeničného škrobu využíván v medicíně pro fyziologická vyšetření k určení rychlosti glomerulární filtrace. Nehydrolyzuje se sacharidázou, v potravě se tedy chová jako rozpustná vláknina. Protože je však v tlustém stěvě rozkládán mnoha anaerobními baktériemi za vzniku nižších mastných kyselin a plynů, vyvolává jeho vyšší příjem potravou plynatost a nadýmání. Je růstovým faktorem pro bifidobaktérie a laktobacily, má prebiotický účinek. Inulin poměrně dobře váže žlučové kyseliny, působí tedy ve střevě proti jejich zpětnému vstřebávání.

Podobné a související pojmy

Sacharidáza Skupina enzymů štěpících disacharidy a některé oligosacharidy.
Fruktooligosacharidy Lineární polymery D-fruktózy.
Prebiotikum Látky, které dokážou stimulovat růst a množení ve střevě se přirozeně vyskytujících baktérií.
   

Související články

Fruktooligosacharidy, inulin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.