Galenus

Inzulin, insulin

Inzulin

Inzulin je hormon slinivky břišní produkovaný beta-buňkami Langerhansových ostrůvků. Jeho působení je spojeno především s metabolismem cukrů, ale ovlivňuje i metabolismus bílkovin a tuků. Působí anabolicky a tlumí lipolýzu. Produkce inzulinu se zvyšuje po jídle jako reakce na zvýšení koncentrace glukózy v krvi. Inzulin ovlivňuje aktivitu membránového přenašeče Glut-4 a tím zrychluje transport glukózy do buňky. V játrech, ve svalové a tukové tkáni působí přes specifický receptor, který má tyrosinkinázovou aktivitu. Snížená aktivita inzulinu nebo jeho nedostatek vyvolává onemocnění diabetes mellitus (cukrovka).

Podobné a související pojmy

Inzulin - dependentní Závislý na inzulínu.
Inzulin - senzitivní Citlivý na inzulín.
Inzulináza Jaterní enzym, který specificky inaktivuje inzulín.
Inzulinopenie Nedostatek, chybění inzulinu.
Inzulinoterapie Léčba inzulinem.
Inzulinotropní Působící na inzulin, tzn. na jeho uvolňování ze slinivky. Tento efekt vykazují např. deriváty sulfonylmočoviny.

Související články

Inzulin - biochemie

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Inzulinová rezistence - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.