Galenus

Ischemie

Ischemie

Místní nedokrvenost tkáně a orgánu, která vede k jejich poškození až odumření (nekróze, infarktu). Její podstatou je nedostatek kyslíku (hypoxie) a živin ve tkáni spojený s hromaděním odpadních produktů. Je nejčastěji způsobena změnami na přívodných cévách (tepnách). Může jít o dočasný spasmus, poškození cév zánětem, akutní uzávěr vmetkem (embolem) nebo nejčastěji zúžením tepny na základě aterosklerózy.

Podobné a související pojmy

ICHS Ischemická choroba srdeční.
ICHDK Ischemická choroba dolních končetin.
ICHHK Ischemická choroba horních končetin.
ICHL Ischemická choroba ledvin.

Související články

Infarkt jako důsledek stresu

Infarkt a jeho příčiny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.