Galenus

Ischemická choroba, ischemie

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění tepen dolních končetin, při němž dochází k jejich postupnému zužování až úplnému uzávěru s následnou ischemií. Nejčastější příčinou je ateroskleróza, (obvykle bývá i ischemická choroba srdce), jejíž rizikové faktory zvyšují i riziko ICHDK. Velice negativní vliv má kouření. Chronická forma se projevuje bolestí nejprve při chůzi, později se bolesti stávají klidovými. Postižená končetina je chladnější, v nejtěžším stádiu se objevují trofické změny, může dojít až ke gangréně. Důležitá je léčba rizikových faktorů, naprosto nezbytné je přestat kouřit. Projeví se bolestí, bledostí s následnou cyanózou, nepřítomností pulzu, paresteziemi, obrnami a celkovými příznaky s možným rozvojem šoku.

Podobné a související pojmy

Cyanóza Namodralé zbarvení kůže a sliznic způsobené vyšším obsahem neokysličeného hemoglobinu v krvi.
Parestezie Porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apod.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.