Galenus

Ischemická choroba, ischemie

Ischemická choroba horních končetin

Ischemická choroba horních končetin (ICHHK) je onemocnění tepen horních končetin vedoucí k jejich ischemii. Je mnohem méně častá než postižení dolních končetin. Proximální typ ICHHK je nejčastěji podmíněn aterosklerózou. Častější formou je distální typ (Raynaudův fenomén).

Podobné a související pojmy

Raynaudův fenomén je druhem neurózy charakterizovaný výrazným zbělením prstů rukou v chladu, které následně zmodrají a poté zčervenají a objevuje se jejich bolest.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.