Galenus

Ischemická choroba, ischemie, srdce

Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdce (ICHS) je onemocnění srdce charakterizované nedostatečným prokrvením. Porušeno je zásobování kyslíkem (hypoxie) a živinami i odvádění zplodin látkové přeměny (vzniká lokální acidóza, iontové změny). Příčinou je zúžení nebo uzávěr koronárních tepen v důsledku aterosklerózy. Hlavními projevy jsou zejména angina pectoris a infarkt myokardu. Dalším projevem může být arytmie nebo srdeční selhání.

Podobné a související pojmy

Angina pectoris Bolest na hrudi z důvodů špatného prokysličení.
Ischemie Místní nedokrevnost tkáně nebo orgánu, která vede k jejich poškození až odumření. Její podstatou je nedostatek kyslíku a živin spojený s hromaděním odpadních produktů.
Ischemizace Vývoj nebo vyvolání ischemie.

Související články

Ischemická srdeční choroba

Vysoký krevní tlak

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.