Galenus

Kandidóza

Kandidóza

Jedná se o mykotické infekční onemocnění kůže vyvolané kvasinkou rodu Candida, nejčastěji Candida albicans. Tato kvasinka se může za určitých okolností pomnožit (v období těhotenství, při nedostatečné hygieně, při onemocnění cukrovkou, při léčbě širokospektrálními antibiotiky, při celkově snížené odolnosti organismu apod.) a vyvolat místní infekci.

Je známa orální kandidóza projevující se tvorbou bělavého povlaku na jazyku a na sliznici v ústech (soor). Dalšími typy kandidózy jsou intertriginózní, vulvovaginální, balanitidní, onychomykóza, paronychie a mukokutánní kandidóza. Při oslabené imunitě může vyvolat i onemocnění vnitřních orgánů, zejména jícnu a plic. Její význam narůstá, patří mezi významná infekční onemocnění.

Podobné a související pojmy

Intertriginózní Týkající se oblasti, kde se kůže výrazně tře navzájem o sebe (například třísla, v podpaží, pod prsy) s možným vznikem opruzení (intertrigo).
Vulvovaginitida Zánět vulvy a pochvy.
Balantidióza Onemocnění vyvolané prvokem vakovkou lidskou, který se přenáší od prasat. Většinou se jedná o lehký průběh onemocnění, při těžším průběhu se však objevuje zánět tlustého střeva s vředy a s následným rozsevem na další vnitřní orgány.
Onychomykóza Infekce nehtového lůžka vyvolané plísněmi a kvasinkami.
Paronychie Zánět nehtového lůžka obvykle v důsledku plísňové nebo bakteriální infekce.
Kandidóza mukokutánní Opakovaná, chronická. Vzniká v důsledku buněčné imunodeficience. Jedná se o opakované infekce na kůži a na sliznicích.

Související články

Kandidóza

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.