Galenus

Katalýza, enzymatická katalýza

Katalýza

Jedná se o proces směřující k urychlení určité chemické reakce katalyzátorem. Obecněji lze katalýzu také definovat jako změnu rychlosti reakce, které se dosahuje přidáním katalyzátoru v množství mnohem menším, než odpovídá stechiometrii reakce.

Katalyzátory se téměř výlučně používají ke zvýšení rychlosti reakce, a to snížením aktivační energie oproti reakci probíhající bez katalyzátoru. Katalyzátor mění reakční mechanismus. V biochemii se katalyzátory bílkovinné povahy označují speciálním označením jako enzymy.

Podobné a související pojmy

Katalyzátor Látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění. V biochemii jsou za katalyzátory považovány i látky, které se sice v dané reakci částečně změní, ale v následující spřažené reakci jsou uvedeny do původního stavu.
Mechanismus reakce Úplný, detailní popis reakce, který zahrnuje charakterizaci všech meziproduktů a přechodových stavů co do složení, struktury (včetně geometrie) a relativních Gibbsových energií.

Související články

Katalýza - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.