Galenus

Katetr, katetrizace, cévkování

Katétr

Cévka. Močový katétr se zavádí do močového měchýře při nemožnosti spontánního močení, při nutnosti přesně monitorovat množství vytvořené moči, k odběru moči na vyšetření aj. Lze jej zavést jednorázově nebo ponechat po určitou dobu v močovém měchýři.

Srdeční katétr se používá k srdeční katetrizaci, což je speciální vyšetření srdce a oběhu pomocí cévky zavedené velkou cévou za rentgenologické kontroly až k srdci. Dovoluje posoudit tlaky v jednotlivých částech oběhu, rozdíly mezi nimi, odebírat vzorky krve ke stanovení saturace kyslíkem nebo získávat bioptické vzorky.

Podobné a související pojmy

Katetrizace Cévkování.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.