Galenus

Dekomprese, dekompresní komora, kesonova nemoc

Kesonova nemoc

Chorobný stav při rychlém vynoření z velkých hloubek, zejména u potápěčů. Během pobytu ve velké hloubce (v prostředí s vyšším tlakem, než je tlak atmosférický) dochází v tkáních k rozpouštění většího množství vzduchu. Při náhlém snížení tlaku (dekompresi), např. rychlým vynořením, se vzduch (zejména dusík) z roztoku uvolňuje ve formě bublinek a dochází ke vzduchové (plynové) embolii.

Podobný stav vznikající při poruše těsnosti kabiny letadla ve vysokých výškách se spolu s kesonovou nemocí označuje jako dekompresní nemoc. K příznakům kesonovy nemoci patří projevy poškození nervového systému (různě rozsáhlé obrny až paraplegie, psychické poruchy), později např. aseptické nekrózy kostí aj. V léčbě se používá hyperbarická (dekompresní) komora.

Podobné a související pojmy

Barotrauma Úraz nebo porucha vznikající prudkou změnou tlaku vzduchu, tj. jeho zvýšením nebo snížením. Např. ruptura bubínku, kesonova nemoc.
Dekompresní komora Zařízení, které umožňuje plynule a pro člověka bezpečně snížit tlak na hodnotu atmosférického tlaku. Používá se v případech rychlého vynoření potápěče z hloubky.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.