Galenus

Koagulace

Koagulace

Srážení, ztužení. Hemokoagulace – krevní srážení. Proces, při němž krev přechází z kapalného do tuhého stavu a vzniká krevní sraženina (krevní koláč, koagulum) a sérum. Je důležitou součástí zástavy krvácení (hemostázy). Podstatou jsou kaskádovité reakce speciálních krevních bílkovin (tzv. koagulační faktory).

Podobné a související pojmy

Koagulabilita Srážlivost krve.
Koagulační nekróza Nekróza charakterizované koagulací odumřelých tkání. Typicky vzniká např. jako povrchové poškození sliznic horní části gastrointestinálního traktu při požití kyseliny.
Koaguláza Enzym vyvolávající koagulaci. Koaguláza může být produkována některými bakteriemi.
Koagulopatie Nemoc charakterizovaná zvýšenou krvácivostí způsobenou nedostatkem nebo poruchou koagulačních faktorů popř. přítomností jejich inhibitorů. Může být dědičná.

Související články

Krevní oběh

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.