Galenus

Konformace, konformační změna, konfigurace

Konformační změna

Změna v průměrných pozicích atomových jader, která se však netýká přeskupení vazeb. Rozvinutí nebo rotace kolem vazeb proteinu je konformační změnou, avšak disociace protonu nikoliv, i když může konformační změnu doprovázet. Polarizace elektronů beze změny poloh atomových jader není konformační změnou.

Podobné a související pojmy

Disociace Hlavně ve vztahu k odštěpení protonu od zbytku funkční skupiny nebo molekuly.
Konfigurace Někdy se používá jako synonymum pro konformaci. Uspořádání atomů v molekule.

Související články

Regulace enzymové aktivity - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.