Galenus

Kyselina lipoová, lipoamid

Kyselina lipoová

Kyselina α-lipoová je cyklický disulfid, který se jako prostetická skupina uplatňuje při aerobní (oxidativní) dekarboxylaci, transacetylaci a v rostlinách i při fotosyntéze. Původně byla zařazována mezi vitamíny, u člověka se nezaznamenala doposud avitaminóza a předpokládá se, že si ji lidský organismus dokáže v potřebném množství syntetizovat. Pouze u starších osob nebo u osob s určitým typem onemocnění (např. diabetes) má opodstatnění podávání kyseliny lipoové ve formě léčiva nebo doplňku stravy. Je růstovým faktorem pro některé mikroorganismy.

Kyselina lipoová

V multienzymových systémech se vyskytuje ve formě lipoamidu, je vázána na boční řetězec vhodné aminokyseliny, často se jedná o lyzin. Aktivním místem z pohledu biochemického působení jsou atomy síry. Mechanismus účinku spočívá v otevření disulfidického kruhu, v přenosu skupin a vodíku.

Podobné a související pojmy

Lipoamid Amid kyseliny lipoové, aktivní forma v multienzymovém komplexu.

Související články

Lipoová kyselina - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.