Galenus

Laktace, tvorba mléka, kojení, mléčné žlázy

Laktace

Laktace je tvorba a vylučování mléka v mléčné žláze prsu (mamma). Mléčné žlázy prodělávají změny již v těhotenství, během něhož vylučují určité množství mleziva (kolostra), které je během prvních dnů po porodu nahrazeno mlékem. Laktace je řízena hormony (zejména prolaktinem a oxytocinem) a výrazným podnětem pro tvorbu a vylučování mléka je sání bradavek, proto po odstavení dítěte tvorba mléka v mléčné žláze ustává.

Významné jsou i vlivy psychické. Během laktace ustává menstruační cyklus. Lidské mléko má optimální složení všech živin, minerálů a tekutin pro novorozence a kojence. Obsahuje i protilátky, které dítě chrání před některými infekcemi. Kvalita produkovaného mléka je částečně závislá na kvalitě přijímané stravy matkou. Do mateřského mléka se mohou dostat i cizorodé látky včetně léků. Kojící matka musí mít dostatečnou výživu (bílkoviny, vitamíny, vápník, další minerály a dostatek tekutin).

Kojící matka musí ošetřovat prsy jako prevenci jejich zánětu (mastitida).

Podobné a související pojmy

Ablaktace Odstavení dítěte, odvyknutí kojence na mateřský prs.
Laktační psychóza Označení pro různé duševní poruchy v šestinedělí nebo vzniklé v souvislosti s porodem. Často jsou rázu deprese (tzv. poporodní deprese). Vzácněji probíhá prudce (poruchy vědomí, delirium, amence). Prognóza je obvykle dobrá, někdy je však nebezpečí sebevraždy (suicidia).
Laktalbumin Albuminový podíl v mléce. Obsahuje dva proteiny, jeden z nich mění mlékový enzym tak, že tento začne tvořit mléčný cukr (laktóza).
Laktát Aniont kyseliny mléčné, jeden z nejvýznamnějších aniontů v těle. Významným producentem jsou červené krvinky, je využíván jako zdroj energie pro mozek a srdce. Je mimořádně důležitý v procesu vstřebávání minerálů a jejich transportu v krvi.
Laktóza Mléčný cukr, nejvíce je ho v mléce. U dospělých lidí může způsobovat střevní potíže, u kojenců je však nezbytný.
Laktogeneze Změny v prsní žláze během těhotenství představující přípravu na laktaci.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.