Galenus

Laktát, mléčnan, ester, kyselina mléčná

Laktát

Kyselina mléčná tvoří s kationty minerálních prvků soli. Může také tvořit s jinými sloučeninami estery. Tyto soli a estery se označují jako mléčnany nebo také laktáty. Laktát vzniká při spalování cukrů za nedostatku kyslíku (anaerobní glykolýza). Tento proces probíhá v červených krvinkách, které paradoxně nesou kyslík, ale přitom jej nedokážou využít pro spalování krevního cukru glukózy. Laktát je energeticky velice bohatou sloučeninou a proto je využíván jako zdroj energie pro mozek a srdce.

Tvoří se také ve svalových buňkách při zvýšené fyzické zátěži, kde se i hromadí. Nadbytek laktátu ve svalech způsobuje známou svalovou bolest. Po skončení zátěže dochází k odbourávání laktátu (svalová horečka) a část se zpět přeměňuje na svalový a jaterní glykogen. Tvorba laktátu ve velkém množství způsobuje okyselení vnitřního prostředí, tzv. laktázovou acidózu. Činností baktérií mléčného kvašení vzniká i v pochvě, kde vytváří účinnou bariéru proti infekcím.

Podobné a související pojmy

Laktát vápenatý Vápenatá sůl kyseliny mléčné. Používá se jako zdroj vápníku a v potravinářství bývá součástí prášků do pečiva.
Laktátdehydrogenáza Enzym účastnící se přeměny krevního cukru glukózy. Má značný diagnostický význam v krevním séru. Existuje 5 forem (izoenzymy), zvýšení jejich hladiny diagnostikuje zdravotní problémy (infarkt myokardu, hematologické nemoci, jaterní nemoci aj.).
Laktáza Enzym rozkládající mléčný cukr laktózu.

Související články

Krevní oběh

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.