Galenus

Laktáza, enzym, laktóza, mléčný cukr

Laktáza

Mléčný cukr laktóza je ve střevě před vstřebáním do krve štěpen enzymem laktázou na dva jednoduché cukry glukózu a galaktózu. U člověka je tento trávicí enzym lokalizován v kartáčovém lemu enterocytů (buňky střevní sliznice). Pokud tento enzym chybí nebo má sníženou účinnost, objevují se zdravotní problémy.

Deficit laktázy ve střevě je poměrně častý jev u dospělých lidí a u některých etnik může dosahovat až 40 % populace. Je buď primární nebo nastává jako důsledek střevních chorob, po resekcích apod. (sekundární deficit). Při deficitu laktázy je zaznamenána intolerance laktózy (nesnášenlivost mléka). Nerozštěpená laktóza se nemůže vstřebat přes střevní sliznici, stává se zdrojem energie pro bakterie v tlustém střevě. Tyto baterie laktózu účinně metabolizují, vzniká poměrně velké množství plynu a vlivem intenzívního množení těchto baktérií dochází i k průjmům. Intenzita příznaků a míra deficitu enzymu se liší u každého člověka. Většina laktobacilů (především Lactobacillus acidophilus) produkují značné množství tohoto enzymu, někdy je proto vhodné tyto bakterie doplňovat. Nahrazují tak deficit vlastního enzymu.

Kysané mléčné výrobky bývají obvykle dobře snášeny, i když konzumace nativního mléka může přinášet střevní komplikace. Vzhledem k možnosti řídnutí kostí je třeba uvážlivě rozhodovat o vyřazení mléčných výrobků z jídelníčku.

Podobné a související pojmy

Laktóza Mléčný cukr.
Laktát Sůl nebo ester kyseliny mléčné. Důležitá látka v metabolismu minerálů, zejména kalcia (vápník) a magnésia (hořčík).
Laktulóza Syntetický disacharid, který se nedokáže ve střevě vstřebávat a le bakterie tlustého střeva jej využívají. Používá se jako projímadlo. Látka, která se ve formě roztoku užívá jako projímadlo (laxativum) a při jaterních chorobách spojených s encefalopatií. Nevstřebává se ve střevě, ale ovlivňuje jeho mikroflóru, produkci a vstřebatelnost amoniaku, který tyto bakterie při své metabolické činnosti produkují. Okyselením prostředí vzniká amoniový kationt, který se méně ze střeva vstřebává.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.